WSZYSTKIE EDYCJE: 20182017201620152014201320122011

Zbigniew Kruszewski

Ks. Kanonik
Zbigniew Jaroszewski

Małgorzata Pepłowska

Mirosław Grzyb

Barbara Konarska-Pabiniak

Jadwiga Orczyk-Miziołek

Mariusz Dżyga

Zespół Śpiewaczy
"Powsinianie"

Zespół Obrzędowy
"Strykowice"

Przasnyska
Kapela Podwórkowa

Szanowni Państwo,

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Doceniamy niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem autentycznych pasji.

Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas, wśród laureatów, zasłużonych dla wspólnoty mazowieckiej i całym swoim życiem udowadniających słuszność swoich wyborów, znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska.

Serdecznie dziękuję wszystkim organom samorządowym i organizacjom pozarządowym za zgłaszanie wspaniałych kandydatur. Konkurs uświadamia nam, że Mazowsze bogate jest w światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Gratuluję laureatom kolejnych edycji Nagrody oraz tegorocznym nominowanym za dotychczasowe wyróżniające się osiągnięcia. Dziękuję za bezcenny wkład w budowanie atrakcyjnego wizerunku Mazowsza. Państwa praca jest wizytówką całego województwa, inspiracją dla kolejnych pokoleń i mobilizacją do odkrywania bogactwa regionu.

Życzę nam wszystkim, abyśmy idąc za Państwa przykładem, potrafili w sposób twórczy i bezinteresowny realizować życiowe pasje, które stają się źródłem satysfakcji, a ofercie kulturalnej Mazowsza nadają niepowtarzalny charakter.

XIII uroczysta gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego

19 listopada br., w Teatrze Kamienica w Warszawie już po raz trzynasty odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku kapituła wyłoniła 10 laureatów. Każdy z nich otrzymał nagrodę pieniężną.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury. Przyznawane od 1999 r. wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie. Jest docenieniem niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji.

Dotychczas zostało nagrodzonych już 110 laureatów, wśród których są osoby znane nam wszystkim - m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki, Sława Przybylska czy Maja Komorowska. Nagrodzeni to też organizacje, ludzie niezwykli, świetnie rozpoznawani głównie w swoich małych społecznościach lokalnych, którzy codzienną, ciężką pracą budują i umacniają te społeczności.