WSZYSTKIE EDYCJE: 20182017201620152014201320122011

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Grandioso"

Prof. dr hab. Janusz Szczepański

Henryk Kulesza

Zdzisław Frydrych

Joanna Maria Augustowska

Krzysztof Chromiński

Marek Gaszyński

Stowarzyszenie "Nasz Zamek"

Dr Piotr Oleńczak

Szanowni Państwo,

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Doceniamy niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem autentycznych pasji.

Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas, wśród laureatów, zasłużonych dla wspólnoty mazowieckiej i całym swoim życiem udowadniających słuszność swoich wyborów, znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska.

Serdecznie dziękuję wszystkim organom samorządowym i organizacjom pozarządowym za zgłaszanie wspaniałych kandydatur. Konkurs uświadamia nam, że Mazowsze bogate jest w światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Gratuluję laureatom kolejnych edycji Nagrody oraz tegorocznym nominowanym za dotychczasowe wyróżniające się osiągnięcia. Dziękuję za bezcenny wkład w budowanie atrakcyjnego wizerunku Mazowsza. Państwa praca jest wizytówką całego województwa, inspiracją dla kolejnych pokoleń i mobilizacją do odkrywania bogactwa regionu.

Życzę nam wszystkim, abyśmy idąc za Państwa przykładem, potrafili w sposób twórczy i bezinteresowny realizować życiowe pasje, które stają się źródłem satysfakcji, a ofercie kulturalnej Mazowsza nadają niepowtarzalny charakter.

25 listopada 2013 r. o godzinie 16.00 w Teatrze Kamienica w Warszawie Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego wręczył nagrody laureatom XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody przyznawane są ludziom, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą, osobom aktywnym społecznie angażującym się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu.

W tym roku spośród zgłoszonych przez organy samorządowe i organizacje pozarządowe 60 kandydatów, Kapituła konkursu dokonała trudnego wyboru wyłonienia 10 laureatów. Podczas uroczystej gali każdy z laureatów otrzymał statuetkę i dyplom. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, każda z nich o wartości 10.000 zł. Przyznawane już po raz czternasty Nagrody, są uhonorowaniem pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Wśród tegorocznych laureatów są przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenie na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego.

Podczas uroczystości wręczone zostały także odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal ?Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz Medal Pamiątkowy "Pro Masovia". Galę rozdania nagród poprowadził Tomasz Kammel. Goście wysłuchali występów Karoliny Nowakowskiej, Macieja Mizgalskiego i Zespołu Mizgalski Band.