WSZYSTKIE EDYCJE: 20182017201620152014201320122011

Maria Siwiec

Ks. Piotr M. Grzegorz Dróżdż

Bank Żywności w Ciechanowie

Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”

Grażyna Barszczewska

Ewa Gęga-Osowska

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” w Czarni

Towarzystwo Przyjaciół Płocka Sekcja Żeglugi

Lucyna Wasilewska

Szanowni Państwo,

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Doceniamy niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem autentycznych pasji.

Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas, wśród laureatów, zasłużonych dla wspólnoty mazowieckiej i całym swoim życiem udowadniających słuszność swoich wyborów, znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska.

Serdecznie dziękuję wszystkim organom samorządowym i organizacjom pozarządowym za zgłaszanie wspaniałych kandydatur. Konkurs uświadamia nam, że Mazowsze bogate jest w światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Gratuluję laureatom kolejnych edycji Nagrody oraz tegorocznym nominowanym za dotychczasowe wyróżniające się osiągnięcia. Dziękuję za bezcenny wkład w budowanie atrakcyjnego wizerunku Mazowsza. Państwa praca jest wizytówką całego województwa, inspiracją dla kolejnych pokoleń i mobilizacją do odkrywania bogactwa regionu.

Życzę nam wszystkim, abyśmy idąc za Państwa przykładem, potrafili w sposób twórczy i bezinteresowny realizować życiowe pasje, które stają się źródłem satysfakcji, a ofercie kulturalnej Mazowsza nadają niepowtarzalny charakter.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM XVIII EDYCJI KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

6 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku wręczone zostały nagrody 10 laureatom XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nagrody przyznawane są ludziom, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą, osobom aktywnym społecznie, a także angażującym się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza. Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku spośród zgłoszonych przez samorządy i organizacje pozarządowe 103 kandydatów, kapituła konkursu dokonała trudnego wyboru wyłonienia 10 laureatów. Podczas uroczystej gali każdy z laureatów otrzymał statuetkę i dyplom oraz nagrodę pieniężną – każda z nich o wartości 10 tys. zł. Wśród tegorocznych laureatów są przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenie na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego. Podczas uroczystości wręczone zostały Medale Pamiątkowe "Pro Masovia”, Medale dra Henryka Jordana oraz odznaczenia Innowacyjny Menedżer Kultury. Nagrodzeni zostali również zwycięzcy konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Uroczystość wręczenia nagród laureatom XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego uświetnił występ Alicji Węgorzewskiej z Tre Voci, Bogdanem Kierejszą oraz orkiestrą. Galę poprowadził Tomasz Kammel.